1/7

תמא

38

הליך היתרי הבניה בעיריית ירושלים הינו הליך מסובך מורכב וארוך.
 
משרדנו מלווה ונותן לובי ללקוחותנו לצורך אישור התוכניות בהתאם לצרכי הלקוח וכן על מנת למנוע עקובים במשך ההליך.