הטמנת פסולת בניין ועודפי עפר

משרדנו משווק את חברת ינ.מ עטר באזור ירושלים וניתן לעשות הסכמים לפינוי פסולת בניין ועודפי עפר.
 
לצורך הכנת הסכם יש להעביר תצהיר מהנדס על כמויות פסולת הבניין ועודפי עפר וכן מספר תיק בעירייה ושם המבקש.
 
יש להעביר במייל c@oylugassy.com או באמצעות האתר בדף "צור קשר".