תחומי העיסוק העיקריים

ניהול הליך היתר הבניה מול עיריית ירושלים
 
הליך היתרי הבניה בעיריית ירושלים הינו הליך מסובך מורכב וארוך.
משרדנו מלווה ונותן לובי ללקוחותנו לצורך אישור התוכניות בהתאם לצרכי הלקוח
וכן על מנת למנוע עקובים במשך ההליך.
מילוי תנאים לאחר החלטת הוועדות השונות
 
משרדנו מטפל בכל הליך מילוי התנאים מול הגורמים השונים לצורך  קבלת היתר בניה ואישור התב"ע.
משרדנו מספק שרטטים, יועצי אנסטלציה מטמנה לפסולט בניין ועפר, יועצי נגישות ויועצי כבטיחות אש.
מילוי תנאים טופס 4
 
משרדנו הינו המוביל בכל הקשור למילוי תנאים לטופס 4.
אנו מלווים את התהליך תוך כדי הליך הבניה בשיתוף עם הקבלן והיזם ובכך מסיימים את האישורים בסיום הבניה.
אנו מספקים אישורים לטופס 4, וכן את כל השירותים הנלווים, על מנת להביא את המים לאיכות הדרושה ולשמרם.