היתרי בנייה

ניהול הליך היתרי בניה
הליך היתרי הבניה בעיריית ירושלים הינו הליך מסובך מורכב וארוך.
משרדנו מלווה ומייצג יזמים ומשרדי אדריכלים בכל תהליך ההיתר .
אנו פועלים מול הרשיות ובוחני הרישוי וכן מול כל היועצים בפרוייקט והכל כדי לקדם את התהליך במהירות ובמקצועיות.
שרטוט ועריכת תכניות
שרטוט תכניות בניין עיר (תב"ע} וכתיבת ועריכת תקנונים לתכניות. כולל שרטוט נספחים (אם נדרש) נספח עצים תרשימי סביבה וכל הנדרש להפקת תב"ע
נגישות

כדי להבטיח נגישות מרבית בבניינים חדשים, מחמירות תקנות בניין חדש לעומת תקנות בניין קיים תוך פרוט של כל היבטי הנגישות למבנה. בין ההיבטים: דרך נגישה, התייחסות להפרשי גבהים, כניסות דלתות ושערים, אמצעים לאיתור אזהרה והכוונה - סימני אזהרה, סימנים מאתרים סימנים מובילים.  תאורה ושילוט, חניות נגישות, שירותים נגישים ועוד

אישורים לאיכות הסביבה

ייעוץ הכנה ואישור תכניות איכות סביבה.

בטיחות אש

ייעוץ הכנה ואישור תכניות בטיחות אש מול רשויות הכבאות.

לכל בנין, כנדרש בתקנה 11 א', המיועד לכל שימוש שהוא (מסחר, מגורים, תעשייה וכו') יש להגיש תכנית בטיחות אש אשר תכלול תכנון מערכי בטיחות אש. התכנית מלווה את המבנה ביום ייסודו ונדרשת לצורך מתן היתר בניה ומתן רישיון עסק. מטרת תכנית בטיחות אש הנה תהליך הכרחי להגנה על חיי העובדים מפני הסכנות ולמזעור הנזקים לנכס ולציוד במקרה של פריצת שריפה במקום. 

בטיחות בדרכים ותנועה

ייעוץ הכנה ואישור תכניות בטיחות בדרכים

תשתיות ואינסטלציה

ייעוץ הכנה ואישור תכניות תשתיות ואינסטלציה