חלק מהפרוייקטים שלנו

רח' גרץ 4

פרויקט יוקרתי בירושלים - בשכונת המושבה הגרמנית.

הוצאת טופס 4.

הרב אגן 18

הפרוייקט ברח' הרב אגן 18 הינו פרוייקט יוקרתי שכולל מלונית ודירות יוקרה, משרדנו ליווה את הליך הבניה לצורך מילוי התנאים לטופס 4.

מבוצע ע"י חברת אפסילון.

רח' בצלאל נחלאות 

הפרוייקט ברח' הרב אגן 18 הינו פרוייקט יוקרתי שכולל מלונית ודירות יוקרה, משרדנו ליווה את הליך הבניה לצורך מילוי התנאים לטופס 4.

מבוצע ע"י חברת אפסילון.

רח' כובשי קטמון

פרוייקט ראשון של תמא 38 בירושלים שאושר.
ניהול הליך ההיתר + טופס 4.

הרב אגן 14 ו-16

הפרוייקט ברח' הרב אגן  הינו פרוייקט דירות יוקרה שכולל 67 יח' דיור ואזורים מסחריים, משרדנו ליווה את הליך הבניה לצורך מילוי התנאים לטופס 4.

שמחה דינץ 20-24

הפרוייקט ברח' שמחה דינץ 20-22 הינו פרוייקט דירות יוקרה, משרדנו  ליווה את הליך הבניה לצורך מילוי התנאים לטופס 4.

בימים אילו משרדי מלווה את הליך היתר הבניה לבניין נוסף.

מבוצע ע"י חברת אפסילון.

מוסדות יד שמואל ותמר

מוסדות יד שמואל ותמר נמצאים ברח' שאול המלך, משרדנו מלווה את הליך היתר הבניה שכולל תוספת קומה וכן הרחבת הקומות הקיימות.

בית הכנסת שאגת אריה

הפרוייקט ברח' אצ"ג 22 הינו פרוייקט פרוייקט משולב שבו משרדנו פועל להרחבת והגדלה של בית הכנסת וכן מילוי תנאים לטופס 4.

רח' טבריה 4

הוצאת טופס 4.